PHÁP LÝ DỰ ÁN NAPOLEON CASTLE NHA TRANG

BẤM VÀO FILE BẠN MUỐN XEM!

 1. 000 HĐ mua bán sở công thương Napoleon
 2. 00 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 28.09.2017
 3. 01 CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 2672
 4. 02 THOA THUAN PA KIEN TRUC – 5884.UBTD-XDND 05.07.2017
 5. 03.QUYET DINH BO NHIEM NGAY 16.12.2016
 6. 04.CHAP THUAN DO CAO TINH KHONG NGAY 16.12.2016
 7. 05.CONG VAN CHO PHEP CHUAN BI MAT BANG NGAY 22.12.2016
 8. 06.BIEN BAN BAN GIAO MAT BANG NGAY 31.12.2016
 9. 07.GIAY CN QSDDCAP NHAT NGAY 23.01.2017
 10. 08 XAC NHAN SO TIEN LE PHI TRUOC BA DAT DA NOP 23.01.2017
 11. 09.GIAY CN DK DAU TU NGAY 10.02.2017
 12. 10 CON VAN CHAP THUAN TRIEN KHAI DU AN 24.03.2017